Báo chí quốc tế đưa tin về Trung tâm CGAT

17:22 - 29/09/2016

Báo chí quốc tế đưa tin về Trung tâm CGAT

Đoàn chuyên gia ADN của Argentina thăm CGAT

Báo chí quốc tế đưa tin về Trung tâm CGAT

 

Báo AnhBBC

Báo Mỹ:

1. CNN

2. Dailymail

3. Insiquisitr 

4. Fox5

5. HNGN

Báo PhápAFP

Báo Canada:

1. Canada journal

2. The star

Báo NigeriaThe news

Báo Nhật: Japantimes

Báo Australia: ABC

Báo LàoLaos News

Báo MalaysiaBorneo post online