CGAT Founder

  20/09/2016

GS.TS. Lê Đình Lương

 

Đại học: 1966, Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô

Tiến sĩ : 1977, Đại học TH Leningrad, Liên Xô

Phó Giáo sư : 1984

Giáo sư: 1992

Phó Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam từ 2008

Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam từ 2013

Tổng Biên tập tạp chí "Di truyền học & Ứng dụng"

Uỷ viên, Liên đoàn Di truyền học quốc tế

Uỷ viên các Hội đồng khoa học: Khoa Sinh học, Trường đại học KHTN và Viện VSV và CNSH.

 

Những kỷ niệm và tâm sự của Giáo sư

Báo chí nói về Giáo sư

 

Các hoạt động khoa học trước đây:

 • Chủ nhiệm bộ môn Di truyền học, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1977-1998)
 • Chủ trì Dự án hợp tác quốc tế với các đại học Hà Lan (1978-1987)
 • Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội (1996-2000)
 • Ủy viên Hội đồng tư vấn quốc tế, Hội nghị Quốc tế lần thứ XVIII về Di truyền học, Bắc Kinh 8/1998
 • Phó chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội (2003-2005)
 • Ủy viên, Ủy ban Đạo đức sinh học quốc tế IBC, UNESCO (2003-2005)
 • Thành viên Dự án ASEAN-EU-LEMLIFE (2004-2005)

Quá trình đào tạo:

 • 1961-1966: Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô, Chuyên ngành: Di truyền học
 • 1974-1977: Nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô, Chuyên ngành:  Di truyền học vi sinh vật
 • 1978-1985: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Đại học quốc gia Leiden, Hà Lan, Chuyên ngành:  Di truyền phân tử

Các giáo trình giảng dạy chính:

 • Cơ sở di truyền học
 • Di truyền vi sinh vật
 • Di truyền phân tử

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 • Di truyền nấm men (1966-1995)
 • Di truyền phân tử (1988 - nay)

Tài liệu xuất bản:

     Công bố hơn 150 tài liệu khoa học bằng tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh. Trong đó 70 bài báo, 30 cuốn sách chuyên ngành, báo cáo tại nhiều Hội nghị khoa học quốc tế (Leningrad 1975, Minsk 1975, Vilnius 1976, Leningrad 1977, Moscow 1978, New Delhi 1983, Toronto 1988, Taejon 1992, Seoul 1992, Bangkok 1994, Montreal 1997, Beijing 1998, Manila 2002, Kyoto 2003, Chungbuk 2003, Seoul 2003, Bangkok 2004, Bilbao 2004, Warsaw 2004, Bangkok 2005, Tokyo 2005, Seoul 2006, Hangzhou 2006, Bangkok 2007, Orlando 2012).

Bằng khen của thủ tướng:

Một số hình ảnh về hoạt động khoa học:

GS. Lê Đình Lương tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm PTN Việt Nam - Hà Lan

GS. Lê Đình Lương và ngài chủ tịch Hội Di truyền học Mỹ, E.M. Meyerowits, 1998

 

Visited
 • 2
 • 695
 • 2,941,514