SERVICE

Scientific Principles

Longest time 4 days

4H

Chuanquocte

CREATION OF DNA PROFILE

SAMPLING POINTS

News

- Tuyển nhân viên

- Tổng kết dự án ICITAP do USAID tài trợ, 22/09/2017

- "Người phán xử" xét nghiệm ADN 31/08/2017

- Chuyện ADN trên Dantri.com.vn

- Chuyện ADN trên Vnexpress.net

- Chuyện ADN trên Zing.vn

- Chuyện ADN trên Emdep.vn

- Chuyện ADN trên Vietnamnet.vn

- Chuyện ADN trên 24h.com.vn

- Chuyện ADN trên VTC News

- Hội thảo "Cập nhật tình hình ứng dụng công nghệ và sản phẩm biến đổi gen", Tuy Hòa Phú Yên, 17/07/2017

- "Bí mật của tạo hóa" của VTV3 ngày 11/06/2017

- Truyền hình QPVN ngày 06/04/2017

- Như chưa hề có cuộc chia ly số 108, 01/04/2017

- CGAT trên TH TTXVN ngày 23/02/2017

- Kỷ niệm 50 năm thành lập bộ môn Di truyền học,
Đại học Quốc gia Hà Nội,
ngày 19/11/2016

- Các bằng khen của Trung tâm CGAT từ các cơ quan nhà nước

- Lãnh đạo Trung tâm CGAT trong "Bí mật của tạo hóa" của VTV3, 2016

- GĐ Trung tâm CGAT trong "Cuộc sống thường ngày" của VTV1, 2016

- Trung tâm CGAT trên báo chí quốc tế

- BBC phỏng vấn
GS. Lê Đình Lương, 2016

- GĐ Trung tâm CGAT trong "Chuyện tối nay" của VTC1 và VTC14, 2016

- Trung tâm CGAT trên truyền hình Hà Nội, 2016

- Chuyên gia Mỹ đánh giá Phòng thí nghiệm của Trung tâm CGAT 05/02/2016

- Trung tâm CGAT trên báo tết Bính Thân năm 2016

- Trung tâm CGAT tham dự lớp tập huấn Công nghệ ADN của Mỹ

- Labo mới, xét nghiệm nhanh, lệ phí giảm

Các tin khác:

DNA test price

  19/09/2016

PRICE FOR RELATIONSHIP TEST

(16 loci STR kit of international standards is applied)

Valid from August 11, 2017

To see other information on our service, click relevant items:

CONTACT USPROCEDURESSUBMISSION FORMSAMPLING


FOR PERSONAL TEST

In million VND

No.

Relationship to be determined

Time Requested*

Price

Additional sample

 

Paternity Test

Maternity Test

16 Loci

1

3 days

3,0

1,5

2

2 days

4,2

2,0

3

1 day

5,5

2,0

4

8h

7,5

2,0

5

6h

7,8

2,5

6

4h

8,0

3,0

 

24 Loci

7

1 day

5,8

2,0

8

8h

8,0

2,0

9

6h

8,7

2,5

10

4h

9,0

3,0

 

Indirect Paternity Test

Time Requested*

Price

Additional sample

11

Brother - Brother

 

3 days

5,0

2,0

12

2 days

6,0

2,0

13

1 day

7,0

2,0

14

8h

9,0

3,0

15

6h

10,0

3,0

16

4h

11,0

3,0

17

Sister - Sister

(12 Loci)

3 days

5,0

2,0

18

2 days

6,0

2,0

19

1 day

7,0

2,0

20

8h

9,0

3,0

21

6h

10,0

3,0

 

Creation of DNA Profile

16 Loci

22

3 days

2,0

1,5

23

2 days

3,0

2,5

24

1 day

3,5

2,5

25

8h

4,5

3,5

26

6h

4,8

3,5

27

4h

5,0

3,5

 

24 Loci

28

1 day

3,7

2,6

29

8h

4,7

3,8

30

6h

5,0

4,2

31

4h

5,3

4,2

 

Y - DNA Profile

 

23 Loci

32

3 days

3,5

2,0

33

2 days

4,0

2,3

34

1 day

4,5

2,7

35

8h

5,0

3,1

36

6h

5,5

3,5

37

4h

6,0

4,0

 

X - DNA profile

12 Loci

38

3 days

3,5

2,0

39

2 days

4,0

2,3

40

1 day

4,5

2,7

41

8h

5,0

3,1

42

6h

5,5

3,5

 

TEST FOR COURTS AND EMBASSIES

1

Paternity Test

Maternity Test

3 days

6,0

1,5

2

2 days

7,0

2,0

3

1 days

8,0 

2,0

4

8h 

9,5

2,0

5

6h

10,2

2,5

6

4h

11,0

3,0

7

 

Brother - Brother

(23 loci)

 

 

 


 

3 days

6,0

2,5

8

2 days

7,0

2,5

9

1 days

8,0

2,5

10

8h 

10,0

3,5

11

6h

11,0

3,5

12

4h

12,0

3,5

13

Sister - Sister

(12 loci)

 

 

3 days

6,0

2,5

14

2 days

7,0

2,5

15

1 days

8,0

2,5

16

8h 

10,0

3,5

17

6h

11,0

3,5

*Time Requested: sampling date and holidays are excluded

Notes

1) For fingernail samples, 3 hour more and an additional fee of 500,000 VND/1 sample are needed.

2) For swab and hair samples 1 hour more and additional fee of 200,000 VND/1 sample are required.

3) For umbilical cord samples 2 hours more and additional fee of 200,000 VND/1 sample are required.

4) For amniotic fluid sample 2 hours more are required. 

5) Sampling feeOut-of-working hour and Out-of-CGAT location is 50,000 VND.

6) Administration fee at the Sampling Points Provinces is 500,000 VND per order.

A/C : 0491 0017 65340, Vietcombank, Thang Long Branch,

Account holder: Nguyen Thi Nga

TELEVISION PROGRAM
 • Photo Title 2
 • Photo Title 2
 • Photo Title 1
 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 1
 • Photo Title 1
 • Photo Title 1
AS NO SEPARATION WAS
FOREIGN MEDIA
THE MEDIA PANORAMA
BOOKS
DAILY ACTIVITIES
nen
Genetics Society of Vietnam

1. History
2. Organization
3. Activities
4. GMO
5. Sex reassignment

6. Genetics reform
7. Contact

Visited
 • 2
 • 1718
 • 1,308,039