Lượt truy cập
 • 3
 • 54
 • 2,854,352

Lượt xem: 2121

Hội DTH/Hoạt động hội DTH

Mã sản phẩm : 111111

Số lượng:

  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI


  I. Kết quả hoạt động năm 2017
  1. Công tác tập hợp trí thức
  Công tác tập hợp trí thức được thực hiện thông qua việc thu hút các nhà khoa học, quản lý đến các hội thảo, hội nghị chuyên ngành tổ chức ở các tỉnh thành trong toàn quốc về 3 định hướng cho năm 2017 là: 1) Thực phẩm biến đổi gen; 2) Các vấn đề di truyền học trong chuyển giới ở người, và 3) Cải cách giáo dục môn Di truyền học.
  2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức
  a. Sinh hoạt Hội được tổ chức theo hình thức mới: Mỗi lần sinh hoạt tại một đơn vị thành viên do đơn vị đó tổ chức và chịu kinh phí. Do vậy phù hợp với điều kiện hiện nay là thiếu kinh phí và tạo điều kiện cho hội viên hiểu biết hoạt động của nhau. Mỗi lần họp mời thêm các đại biểu mới có nhu cầu tham gia làm ứng viên phát triển Hội.
  b. Tổ chức cuộc gặp mặt đầu năm 2018 theo cách nói trên, chương trình gồm:
  - Báo cáo hoạt động 2017
  - Báo cáo tài chính công khai
  - Giới thiệu Trung tâm phân tích ADN và CNDT (CGAT)
  - Thảo luận tình hình và hướng phát triển về y-sinh học di truyền
  3. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức
  a. Được thực hiện thông qua các hội thảo chuyên ngành như liệt kê ở dưới:
  - Tổ chức hội nghị về an toàn sinh vật biến đổi gen: tháng 8/2017 tại Phú Yên, phối hợp với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ, Sở Khoa học Phú Yên.
  - Kết hợp với Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức tọa đàm về sinh vật biến đổi gen.
  - Tham gia hội thảo an toàn sinh học do Trường đào tạo cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Đồng Nai.
  - Hội thảo cải cách giáo dục phổ thông do quốc hội tổ chức. Hội di truyền tham gia báo cáo “Cải cách giáo dục ở mức bộ môn Di truyền học” 9-2017, Hà Nội.
  -  Đặc biệt, hoàn thành bản thảo “Di truyền học” dành cho học sinh phổ thông theo cách tiếp cận mới, cải cách giáo dục.
  - Phổ biến kiến thức về cơ sở khoa học và thực tiễn về cây trồng và sản phẩm biến đổi gen trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam (VOV1), chương trình “chuyên gia của bạn”  
  b. Tham gia tích cực vào hoạt động cải cách giáo dục môn di truyền học:
  - Tham gia tích cực (có báo cáo tham luận và phản biện) các hội thảo do Bộ GDĐT và quốc hội tổ chức;
  - Hoàn thành bản thảo “Di truyền học phổ thông” cải cách. Cách tiếp cận hoàn toàn mới giúp giàm tải nhiều lần và tạo điều kiện tốt nhất thu hút các thầy cô và học sinh sáng tạo trong học và hành.
  4. Hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội
  Hoạt động tư vấn phản biện được thực hiện qua các hội thảo chuyên ngành nói trên. Ví dụ, tư vấn, phản biện cho Chương trình cải cách mới được thực hiện trong Bản góp ý vi tính và trình bầy tại Hội thảo do Bộ GDĐT tổ chức. Ngoài ra, các hội viên thực hiện chức năng tư vấn phản biện trực tiếp cho cộng đồng tại bệnh viện hoặc dịch vụ liên quan.
  5. Hoạt động NC KHCN
  Chỉ được thực hiện tại các viện nghiên cứu và Trung tâm khoa học theo đặt hàng và kinh phí của Nhà nước.
  6. Hoạt động đối ngoại, HTQT
  Hội Di truyền học chưa có hoạt động đối ngoại với tư cách pháp nhân riêng của Hội. Các hội viên thực hiện hoạt động này tại các cơ quan họ làm việc.
  7. Công tác tổ chức hội thi, giải thưởng
  Không có.


  II. Những nhiệm vụ trọng tâm 2018
  1. Tổ chức sinh hoạt hội thường xuyên hơn, một năm 2 lần, theo cách mới trình bầy ở mục 2a.
  2. Tiếp tục tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức: 1) Đào tạo kiến thức cơ bản Di truyền học theo cách mới; 2) Cung cấp cho cộng đồng hiểu biết chính xác về công nghệ và thực phẩm biến đổi gen; 3) Nâng cao hiểu biết của cộng đồng liên quan đến chuyển giới và hôn nhân đồng tính.
  3. Lập trang web của Hội Di truyền học Việt Nam.
  4. Xuất bản sách Di truyền học phổ thông (cải cách) nhằm giúp giảm tải cho học sinh; giúp các nhà quản lý hiểu biết về Di truyền học để đề ra qui chế qui định hợp lý phát trển công nghệ sinh học; giúp nhà nông dễ hiểu và áp dụng kiến thức di truyền trong thực tiễn sản xuất. Tóm lại là phải đạt yêu cầu thay đổi về chất cách dạy và học môn di truyền học mới.
  5. Các nhà khoa học của hội tiếp tục tham gia tích cực vào tư vấn, phản biện, viết chương trình, giáo trình cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.


  Hội nghị thường vụ mở rộng của Hội Di truyền học Việt Nam ngày 20/01/2018 nhất trí lập trang web của Hội trong khuôn khổ trang web của trung tâm Phân tích ADN và Cộng nghệ di truyền (CGAT).
   

  Một số hình ảnh gặp mặt đầu xuân, ngày 20/ 01/ 2018

   

  III. Đại hội VI

  IV. Trao đổi qua email

   

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật