Lượt truy cập
 • 1
 • 120
 • 2,854,418

Lượt xem: 25374

Hội DTH/Lịch sử Hội DTH

Mã sản phẩm : ff

Số lượng:

  VÀI NÉT LỊCH SỬ
  HỘI DI TRUYỀN HỌC VIỆT NAM

   
            Hội Di truyền học Việt nam (sau đây gọi tắt là Hội) hình thành từ giữa những năm 60 thế kỷ XX. Một trong những người khởi xướng là ông Nguyễn Phúc Giác Hải - nhà nghiên cứu uyên thâm và hoạt động hết sức nhiệt tình *. Lúc đó, trên thế giới, Di truyền học chia thành hai phe rõ rệt mang tên Di truyền học Mitsurin – Lưxenco ngự trị ở các nước xã hội chủ nghĩa và, Di truyền học Mendel – Morgan phổ biến ở các nước tư bản chủ nghĩa như Mỹ và châu Âu. Hội Di truyền học Việt Nam, ngay từ đầu đã theo trường phái Di truyền học chính thống Mendel – Morgan.
            Vị Chủ tịch Hội có nhiệm kỳ dài nhất (1995 – 2008) là GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng - do đại hội toàn thể của Hội Di truyền học Việt Nam bầu ra, tổ chức tại UBKHNN 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
            Ngay sau khi thành lập, Hội Di truyền học Việt Nam đã sớm có ấn phẩm riêng của mình là “Thông tin Di truyền học” mà sau này chuyển thành tạp chí có mã số quốc tế “Di truyền học” chuyên công bố các công trình nghiên cứu của các nhà di truyền học Việt Nam. Trong Ban biên tập có hai thành viên nước ngoài là viện sĩ hàn lâm Liên Xô S.G. Inge-Vechtomov và GS.TS. Mỹ John Drake – tổng thư ký Hội Di truyền học Mỹ, giám đốc Trung tâm Di truyền phân tử thuộc viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ (NIH).  
            Vào những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước, Hội Di truyền học Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên đoàn Di truyền học quốc tế cho đến ngày nay và tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên đoàn. Có lần Hội Việt Nam đã được đề nghị đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về Di truyền học tại Việt Nam. Nhưng khi đó Hà Nội cũng như các thành phố khác của nước ta chưa có khách sạn đủ chất lượng để đón khách nên không tổ chức được.
            Hội đã tập hợp được khoảng 400 các nhà di truyền học Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn quốc.
           Hoạt động chính của Hội hiện nay là 1) Phổ biến kiến thức di truyền học cơ bản cho cộng đồng; 2) Tư vấn di truyền học và công nghệ sinh học; 3) Tập chung hoạt động vào các vấn đề “nóng” của xã hội liên quan di truyền học như: a) Công nghệ và thực phẩm biến đổi gen; b) Vấn đề chuyển giới và hôn nhân đồng tính; 3) Cải cách giáo dục về di truyền học. 

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật