Lượt truy cập
 • 1
 • 3
 • 2,854,301

Lượt xem: 1851

Hội DTH/Tổ chức hội DTH

Mã sản phẩm : 1516841894

Số lượng:

  BAN THƯỜNG VỤ

  SAU ĐẠI HỘI VI (NGÀY 31-3-2018)

   


  GS.TS. Lê Đình Lương
  Chủ tịch

  ĐT: 0904 54 50 50
  Email: trungtame3@yahoo.com


  GS.VS. Trần Đình Long
  Phó chủ tịch thường trực

  ĐT: 0903 28 80 88
  Email: trandinhlong40@gmail.com

   
   


  PGS.TS. Phạm Thành Hổ
  Phó chủ tịch

  ĐT: 0908 10 48 01
  Email: phthho@yahoo.com


  GS.TS. Lê Huy Hàm
  Phó chủ tịch
  ĐT: 0913 32 30 23

  Email: lhham@agi.ac.vn


  PGS.TS. Phạm Xuân Hội
  Phó chủ tịch
  ĐT: 0977 23 13 73
  Email: Xuanhoi.pham@gmail.com


  GS.TSKH. Trần Duy Quý
  Phó chủ tịch
  ĐT: 0913 23 28 58

  Email: duyquyvaas@gmail.com


  PGS. TS. Đặng Trọng Lương
  Tổng thư ký
  ĐT: 0912 17 12 97
  Email: Luongdt2001@yahoo.com

  ThS. Nguyễn Xuân Hùng
  Phó tổng thư ký
  ĐT: 0989 29 33 05
  Email: trungtame3@gmail.com


  Mẫu Đơn gia nhập Hội

   
   

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật