Lệ phí 1

  19/09/2016

LỆ PHÍ XÁC ĐỊNH HUYẾT THỐNG

(ÁP DỤNG CHO KHÁCH XÉT NGHIỆM LẦN ĐẦU. TỪ LẦN XÉT NGHIỆM THỨ 2 KHÁCH ĐƯỢC GIẢM 10%)

 

Khách làm tự nguyện

 Đơn vị: triệu đồng

TT

Xác định huyết thống

trực hệ

Thời gian*

Lệ phí

(2 mẫu)

Thêm 1 mẫu

1

 

Bố - Con
Mẹ - Con

 

3 ngày

3,0

1,5

2

2 ngày

4,0

1,5

3

8h

5,5

2,0

4

6h

6,2

2,5

5

4h

7,0

2,5

 

Xác định huyết thống

Không trực hệ

Thời gian*

Lệ phí

(2 mẫu)

Thêm 1 mẫu

6

Anh - em trai

Ông nội - cháu trai

Bác trai - cháu trai

Chú - cháu trai

Chị - em gái

Bà nội - cháu gái

.....

3 ngày

5,0

2,0

7

2 ngày

6,0

2,0

8

8h

8,0

3,0

9

6h

9,0

3,0

 

Làm thẻ ADN cá nhân

 

10

Nếu làm cùng xác định huyết thống trực hệ, lệ phí là 500 ngàn đồng/2 thẻ

3 ngày

2,0

1,5

11

2 ngày

2,5

2,0

12

8h

3,5

2,5

13

6h

4,0

2,7

14

4h

4,5

3,0

 

Làm thẻ ADN theo dòng Y hoặc dòng X

 

15

Nếu làm cùng xác định huyết thống không trực hệ, lệ phí là 500 ngàn đồng/2 thẻ

3 ngày

3,5

2,0

16

2 ngày

4,0

2,5

17

8h

5,0

3,5

18

6h

5,5

4,0

 

Làm thủ tục hành chính

TT

Xác định huyết thống

trực hệ

Thời gian

*

Lệ phí

(bố-con, hoặc

mẹ-con)

Lệ phí

(bố-con-mẹ)

Thêm 1 mẫu

1

Bố - con

Mẹ - con

Bố - con - mẹ

3 ngày

4,5

6,0

1,5

2

2 ngày

5,5

7,0

2,0

3

8h

7,0

8,5

2,0

4

6h

7,7

9,2

2,5

5

4h

8,5

10,0

3,0

 

Xác định huyết thống

không trực hệ

Thời gian *

Lệ phí

(2 mẫu)

Thêm 1 mẫu

6

Anh - Em trai

Ông nội - cháu trai

Bác trai - cháu trai

Chú - cháu trai

Chị - em gái

BÀ nội - cháu gái

.......

3 ngày

6,0

2,5

7

2 ngày

7,0

2,5

8

8h

9,0

3,0

9

6h

10,0

3,5

CHÚ Ý:

1) Lệ phí trên là dùng cho mẫu máu lấy theo đúng hướng dẫn.

2) Nếu mẫu là móng tay, thì cần thêm 3h và thêm 0,5 triệu đồng cho mỗi mẫu.

3) Nếu mẫu là gốc tóctế bào sau mácuống rốn thì cần thêm 1h và 0,2 triệu đồng cho mỗi mẫu.

4) Lệ phí mức khẩn cấp cộng thêm 1 triệu đồng.

5) Phụ phí tại các Điểm thu mẫu trên toàn quốc cộng thêm 500.000 đồng. Khoản này sẽ không thu trong 2 tháng khuyến mại, từ 01/11/2018 đến 31/12/2018.

 

TÀI KHOẢN CỦA TRUNG TÂM:

1) Số TK: 2151 0000 447 666, NH BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy,

Chủ TK: GĐ. Nguyễn Thị Nga.

2) Số TK: 0491 0017 65340, NH VIETCOMBANK, Chi nhánh Thăng Long,

Chủ TK: GĐ. Nguyễn Thị Nga .

3) Số TK: 2151 0000 728 510, NH BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy,

Chủ TK: TT Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền.

 

Lượt truy cập
  • 2
  • 923
  • 2,421,227