Lượt truy cập
 • 1
 • 682
 • 1,263,874

Lượt xem: 142

Tổ chức hội DTH

Mã sản phẩm : 1516841894

Số lượng:

  TỔ CHỨC HỘI

   

  Chủ tịch


  GS.TS. Lê Đình Lương

  ĐT: 0904 54 50 50

  Email: trungtame3@yahoo.com

   
  Các Phó chủ tịch


  1. GS.VS. Trần Đình Long

  ĐT: 0903 28 80 88

  Email: trandinhlong40@gmail.com

   


  2. GS.TSKH. Trần Duy Quý

  ĐT: 0913 23 28 58

  Email: duyquyvaas@gmail.com

   


  3. GS.TS. Phạm Thành Hổ

  ĐT: 0908 10 48 01

  Email: phthho@yahoo.com


  4. GS.TS. Lê Huy Hàm

  ĐT: 0913 32 30 23

  Email: lhham@agi.ac.vn

   

   
   

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật