Ảnh phòng thí nghiệm

  13/10/2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG THÍ NGHIỆM MỚI

Hành lang chung giữa các phòng

 

 

Làm sạch và khử trùng dụng cụ

 

Phòng bảo quản mẫu

 

Phòng vô trùng trộn PCR và hộp chuyển mẫu

 

Phòng phân tích đoạn và giải trình tự ADN

 

Các máy PCR nhân ADN

 

Phòng phân tích sản phẩm sau nhân gen

 

Phòng phân tích và xử lý dữ liệu

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TIVI
NHƯ CHƯA HỀ CHIA LY
TRUYỀN THÔNG NƯỚC NGOÀI
BÁO CHÍ TOÀN CẢNH
SÁCH & TẠP CHÍ
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
quyetdinh180
Giay_chung_nhan1
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀYnen
Lượt truy cập
  • 3
  • 317
  • 714,280