Lệ phí
xét nghiệm ADN

Xem thêm

Lệ phí xét nghiệm ADN

Lệ phí Xác định Huyết thống tự nguyện

Lệ phí Xác định Huyết thống tự nguyện

Phục vụ nhu cầu xác định huyết thống: Cha/Mẹ - Con, Ông/Bà - Cháu, Anh/chị - Em, Chú/bác - cháu ...


Xem thêm

Lệ phí làm thủ tục hành chính

Lệ phí làm thủ tục hành chính

Phục vụ Tòa án, Đại sứ quán, làm thủ tục hành
chính, đổi tên, chuyển họ, nhận con ...


Xem thêm

Lệ phí làm thẻ ADN cá nhân

Lệ phí làm thẻ ADN cá nhân

Xác định quan hệ huyết thống với người thân
ở nước ngoài.


Xem thêm

Lệ phí giám định ADN ti thể

Lệ phí xác định ADN ty thể

Phục vụ nhu cầu xác định huyết thống
theo dòng mẹ.


Xem thêm

Lệ phí xét nghiệm tự nguyện

(Áp dụng từ 01-02-2019, với mẫu máu)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT
Xác định quan hệ
Thời gian*
2 người
Thêm 1 người
1Bố / Mẹ - Con3 ngày3,01,5
22 ngày4,01,5
38 giờ5,52,0
46 giờ6,22,5
54 giờ7,02,5
6 Anh - em trai
Chị - em gái
Ông / Bà - cháu, ...
3 ngày5,02,0
72 ngày6,02,0
88 giờ8,03,0
96 giờ9,03,0

*Thời gian: không tính ngày thu mẫu và các ngày nghỉ.

Chú ý:
1. Mẫu móng tay cần thêm 3h và 500.000 đồng /1 mẫu.
2. Mẫu gốc tóc, tế bào sau má và cuống rốn cần thêm 1h và 200.000 đồng /1 mẫu.
3. Lệ phí lấy mẫu ngoài giờ, ngoài Trung tâm: 50.000 đồng.
4. Lệ phí tại các Điểm thu mẫu các tỉnh cộng thêm 500.000 đồng/ca.

Lệ phí phục vụ tòa án & thủ tục hành chính

(Áp dụng từ 01-02-2019)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT
Xác định quan hệ
Thời gian*
2 người
3 người
Thêm 1 người
1 Bố / Mẹ - Con (2 người)
Bố - Con - Mẹ (3 người)
3 ngày4,05,51,5
22 ngày5,06,52,0
38 giờ6,58,02,0
46 giờ7,28,72,5
54 giờ8,09,53,0
6 Anh - em trai
Chị - em gái
Ông / Bà - cháu, ...
3 ngày6,02,5
72 ngày7,02,5
88 giờ9,03,0
96 giờ10,03,5

Chú ý:
1. Thời gian: không tính ngày thu mẫu và các ngày nghỉ
2. Phụ phí tại các Điểm thu mẫu các tỉnh là 500.000 đồng/ca.

Lệ phí xét nghiệm ADN ty thể

Xét nghiệm ADN theo dòng mẹ, với mẫu máu
(Áp dụng từ 01-02-2019)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT
Xác định quan hệ
Thời gian*
Lệ phí 2 mẫu
Thêm 1 mẫu
1 Anh, chị - em gái
Bà ngoại - cháu ...
21 ngày6,02,5
214 ngày7,03,0
37 ngày8,03,5

Chú ý:
1. Mẫu gốc tóc cộng thêm 200.000 đồng/mẫu
2. Thời gian: không tính ngày chủ nhật và ngày nghỉ lễ
3. Lệ phí tại các Điểm thu mẫu các tỉnh cộng thêm 500.000 đồng/ca.

Lệ phí làm thẻ ADN cá nhân

(Áp dụng từ 01-02-2019, với mẫu máu)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT
Xác định quan hệ
Thời gian*
Lệ phí
1


Trực hệ
3 ngày2,0
22 ngày2,5
38 giờ3,5
46 giờ4,0
54 giờ4,5
6


Theo dòng Y hoặc dòng X
3 ngày3,5
72 ngày4,0
88 giờ5,0
96 giờ5,5

Chú ý:
1. Thời gian: không tính ngày thu mẫu và các ngày nghỉ
2. Phụ phí tại các Điểm thu mẫu các tỉnh là 500.000 đồng/ca
3. Nếu làm cùng xác định huyết thống, lệ phí là 250.000 đồng/1 thẻ

Tài khoản của trung tâm CGAT

(Quý khách chuyển khoản, xin chuyển vào 1 trong 3 tài khoản dưới đây)

1. Số TK: 2150 728 510, NH BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy,
Chủ TK: TT Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền.

2. Số TK: 2150 447 666, NH BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy,
Chủ TK: GĐ. Nguyễn Thị Nga.

3. Số TK: 0491 0017 65340, NH VIETCOMBANK, Chi nhánh Thăng Long,
Chủ TK: GĐ. Nguyễn Thị Nga.