Ảnh phòng thí nghiệm trung tâm CGAT

Ảnh phòng thí nghiệm

16:12 - 13/10/2016

Ảnh phòng thí nghiệm trung tâm CGAT

Phòng tiếp khách
Hoạt động thường ngày

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG THÍ NGHIỆM MỚI

Hành lang chung giữa các phòng

 

Làm sạch và khử trùng dụng cụ

 

Phòng bảo quản mẫu

 

Phòng vô trùng trộn PCR và hộp chuyển mẫu

 

Phòng phân tích đoạn và giải trình tự ADN

 

Các máy PCR nhân ADN

 

Phòng phân tích sản phẩm sau nhân gen

 

Phòng phân tích và xử lý dữ liệu