CGAT tham dự lớp tập huấn công nghệ ADN của Mỹ

11:58 - 16/09/2016

CGAT THAM GIA CÁC KHÓA HỌC CỦA MỸ VỀ QUẢN LÝ, THIẾT KẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ

CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH ADN PHÁP Y ... CÁC ĐỢT TỪ THÁNG 11/ 2015 ĐẾN THÁNG 6/ 2016

Từ 05-19/11/2015, kỹ thuật viên của CGAT đã tham dự lớp tập huấn công nghệ ADN của Mỹ do ICITAP (International Criminal Inverstigative Training Assistance Program) thuộc Bộ Tư Pháp Mỹ phối hợp với USAID (United States Agency for Internatinonal Development) tổ chức, nhằm tăng cường năng lực cho các nhà khoa học giám định tại Việt Nam.

Bằng chứng nhận đào tạo Quản lý phòng thí nghiệm pháp y

Bằng chứng nhận đào tạo thiết kế phòng thí nghiệm pháp y

Các Bằng chứng nhận đào tạo về phân tích huyết thống

Bằng chứng nhận đào tạo về các xu hướng mới trong phân tích ADN 

Bằng chứng nhận đào tạo về tiêu chuẩn ISO/IES 17025 trong pháp y

Các Bằng chứng nhận đào tạo về Công nghệ và Lý thuyết ADN pháp y