Chào buổi tối VTC14 ngày 05.03.2016

Chào buổi tối VTC14 ngày 05.03.2016

15:41 - 23/09/2016

GĐ TRUNG TÂM CGAT - KHÁCH MỜI CỦA CHƯƠNG TRÌNH "CHUYỆN TỐI NAY" TRÊN VTC14 NĂM 2016

VTC1 ngày 27/7/2019
Những câu chuyện khó quên trong phòng xét nghiệm ADN
CGAT trên VTC9
Người xây tổ ấm
"Người phán xử" xét nghiệm ADN

GĐ TRUNG TÂM CGAT - KHÁCH MỜI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

"CHUYỆN TỐI NAY" TRÊN VTC1 VÀ VTC14 NĂM 2016