Chuyên gia Mỹ đánh giá Phòng thí nghiệm CGAT 05.02.2016

12:14 - 16/09/2016

 

  Trong hai ngày 04 và 05 tháng 02 năm 2016 bà Lucy Davis, chuyên gia về công nghệ ADN hình sự Hoa Kỳ, đã đến thăm và làm việc tại Phòng thí nghiệm của Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (CGAT) trong khuôn khổ chương trình ICITAP* - thăm và làm việc với các phòng thí nghiệm phân tích ADN của Việt Nam. Sau hai ngày làm việc tại CGAT, cũng là ngày kết thúc đợt khảo sát 2 tuần tại Việt Nam, bà đã kết luận:

     - It's the best lab I have visited in Vietnam. This is even better than some labs in United States... You would be proud of your lab.

(Đây là Phòng thí nghiệm tốt nhất mà tôi đã từng đến thăm ở Việt Nam. Thậm chí còn tốt hơn một số lab ở Hoa Kỳ... Các bạn có quyền tự hào về phòng thí nghiệm của các bạn).

     *ICITAP - Chương trình nâng cao năng lực cho các nhà khoa học giám định ADN của Việt Nam.