Các thông tin bắt buộc khi tra cứu kết quả

Số ca xét nghiệm

Là dãy ký tự được đánh dấu đỏ trên góc trên cùng bên trái của Phiếu yêu cầu xét nghiệm nếu khách làm thủ tục khai phiếu tại văn phòng Trung tâm. Với khách hàng gửi phiếu xét nghiệm và mẫu qua bưu điện, tham khảo mục "Hỗ trợ tra cứu" dưới đây.

Mật khẩu

Là mật mã giúp bảo mật thông tin khách hàng, do chính khách hàng cung cấp tại thời điểm khai Phiếu yêu cầu xét nghiệm.

Tra cứu Kết quả trực tuyến

Bản Điều kiện & Điều khoản