Đạo diễn Lê Hoàng VTV2 14/01/2021 và VTV2 15/01/2021

16:25 - 17/02/2021

"Như chưa hề có cuộc chia ly" số 135 "Khát vọng bình yên", ngày 02/11/2020

"Những mảng màu cuộc sống" VTV2 ngày 14/01/2021

 

"Những mảng màu cuộc sống" VTV2 ngày 15/01/2021