Dịch vụ

Dịch vụ

Hiển thị

09:49 - 18/11/2019

Tư vấn Di truyền

Tư vấn các bệnh liên quan đến di truyền

Xem thêm

15:25 - 27/11/2018

Lệ phí

Xem thêm

16:27 - 20/09/2016

Chỉ dẫn lấy mẫu

Chỉ dẫn lấy mẫu xét nghiệm ADN, Hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm ADN. Người yêu cầu xét nghiệm ADN có thể đưa người đến để trung tâm lấy mẫu hoặc có...

Xem thêm

12:12 - 20/09/2016

Phiếu yêu cầu xét nghiệm ADN

Phiếu yêu cầu xét nghiệm ADN. Giấy tờ cần làm khi có nhu cầu xét nghiệm adn, thông tin cá nhân của người xét nghiệm adn cần khai để Trung tâm lấy căn cứ...

Xem thêm