Giám đốc CGAT trên VTV1 16.3.2016

Giám đốc CGAT trên VTV1 16.3.2016

15:38 - 23/09/2016

Giám đốc CGAT trên VTV1 16.3.2016 - KHÁCH MỜI của chương trình "CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY"

VTC1 ngày 27/7/2019
Những câu chuyện khó quên trong phòng xét nghiệm ADN
CGAT trên VTC9
Người xây tổ ấm
"Người phán xử" xét nghiệm ADN

GĐ TRUNG TÂM CGAT - KHÁCH MỜI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

"CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY" TRÊN VTV1 NĂM 2016