Giới thiệu về giám đốc Nguyễn Thị Nga

  23/09/2016

Giám đốc ThS. Nguyễn Thị Nga

Đại Học: 1970, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thạc sỹ: 1982, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyên Giảng viên chính của Đại học quốc gia Hà Nội

Giám đốc Trung tâm CGAT từ 2004

 

 

 

 

Lượt truy cập
  • 3
  • 151
  • 2,809,954