Giới thiệu Trung tâm CGAT

  20/09/2016

Thông tin về trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền - CGAT, Trung tâm xét nghiệm ADN của GS. Lê Đình Lương và GĐ. Nguyễn Thị Nga được cập nhật đầy đủ và đăng tải tại đây

Lượt truy cập
  • 4
  • 795
  • 1,849,045