Giới thiệu Trung tâm CGAT

  20/09/2016

Thông tin về trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền - CGAT, Trung tâm xét nghiệm ADN của GS. Lê Đình Lương và GĐ. Nguyễn Thị Nga được cập nhật đầy đủ và đăng tải tại đây

Người sáng lập

  20/09/2016

Người sáng lập Trung tâm Phân tích ADN và CNDT - CGAT. GS. Lê Đình Lương chuyên gia về xét nghiệm adn hiện nay là Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam từ 2013, đã từng trải đảm nhiệm các chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Di truyền học, Đại học Tổng hợp Hà Nội

Lượt truy cập
  • 2
  • 918
  • 2,421,222