Giới thiệu về hợp tác quốc tế

  21/09/2016

Hiện nay Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền là thành viên của mạng lưới quốc tế GENDIA (viết tắt của GENetic DIAgnostic Network). Mạng lưới này bao gồm hơn 100 phòng thí nghiệm tại Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á ...

Lượt truy cập
  • 1
  • 121
  • 2,854,419