Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Hiển thị

10:14 - 21/09/2016

Giới thiệu về hợp tác quốc tế

Hiện nay Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền là thành viên của mạng lưới quốc tế GENDIA (viết tắt của GENetic DIAgnostic Network). Mạng lưới này bao...

Xem thêm

15:38 - 15/09/2016

Hội nghị hội thảo

Hội nghị hội thảo

Xem thêm