Làm thẻ ADN

14:59 - 15/09/2016

Làm thẻ ADN. Tác dụng của thẻ ADN như một chứng minh thư sinh học, có thể dùng để xác định huyết thống lâu dài và từ xa ...

Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC
Tư vấn Di truyền
Lệ phí bệnh di truyền
Xác định quan hệ huyết thống
Tài khoản của trung tâm

 

TÁC DỤNG CỦA THẺ ADN CÁ NHÂN  

1. Như một chứng minh thư sinh học

  • Nhân loại 7 tỷ người không có 2 thẻ ADN giống nhau.

  • Thẻ ADN không thay đổi trong suốt cuộc đời.

  • Dùng thẻ để nhận dạng trong những trường hợp cần thiết.

2. Dùng để xác định huyết thống lâu dài và từ xa

  • Nhìn vào 2 thẻ ADN của 2 người, sẽ biết 2 người đó có quan hệ huyết thống hay không.

  • Hai người có thể làm thẻ ADN ở những nước khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, sau đó so sánh sẽ biết có quan hệ huyết thống hay không.

Trung tâm Phân tích ADN và công nghệ di truyền đã thực hiện xác định huyết thống từ xa như vậy với Hoa kỳ, CHLB Đức, Hàn Quốc, Đài Loan...

 

Thẻ ADN nhỏ bằng thẻ căn cước công dân
MỖI CA XÉT NGHIỆM SẼ ĐƯỢC TẶNG MỘT THẺ ADN