Lệ phí giám định ADN ti thể

  27/11/2018

LỆ PHÍ GIÁM ĐỊNH ADN TI THỂ

Xét nghiệm ADN hài cốt
 Đơn vị: triệu đồng

Mẫu hài cốt

Thời gian

Lệ phí

Mẫu hài cốt

Mẫu đối chứng

Răng hoặc xương

30 ngày

4,0

3,0

20 ngày

5,5

3,5

10 ngày

6,0

4,0

 

Xét nghiệm ADN người sống
 Đơn vị: triệu đồng

Thời gian

Lệ phí

2 người

Thêm 1 người

21 ngày

6,0

2,5

14 ngày

7,0

3,0

7 ngày

8,0

3,5

 

 

Lượt truy cập
  • 4
  • 3549
  • 2,064,101