Lệ phí giám định ADN ti thể

14:56 - 27/11/2018

Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC
Tư vấn Di truyền
Lệ phí bệnh di truyền
Xác định quan hệ huyết thống
Tài khoản của trung tâm

LỆ PHÍ GIÁM ĐỊNH ADN TI THỂ

 
Xét nghiệm ADN người sống
 Đơn vị: triệu đồng

Thời gian

Lệ phí

2 người

Thêm 1 người

21 ngày

6,0

2,5

14 ngày

7,0

3,0

7 ngày

8,0

3,5

 

CHÚ Ý:

Lệ phí trên áp dụng cho mẫu máu; nếu là mẫu tóc thì cộng thêm 0,2 triệu/ 1 người.