Lệ phí thủ tục hành chính

13:49 - 27/11/2018

Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC
Tư vấn Di truyền
Lệ phí bệnh di truyền
Xác định quan hệ huyết thống
Tài khoản của trung tâm

LỆ PHÍ LÀM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 Đơn vị: triệu đồng

Xác định huyết thống trực hệ

Thời gian

Bố / mẹ - con

Bố - mẹ - con

Thêm 1 người

Bố / mẹ - con

3 ngày

4,0

5,5

1,5

2 ngày

5,0

6,5

2,0

8h

6,5

8,0

2,0

6h

7,2

8,7

2,5

4h

8,0

9,5

3,0

Xác định huyết thống không trực hệ

Thời gian

2 người

Thêm 1 người

Anh - Em trai

Ông nội - cháu trai

Chị - em gái

Bà nội - cháu gái

v.v...

3 ngày

6,0

2,5

2 ngày

7,0

2,5

8h

9,0

3,0

6h

10,0

3,5

CHÚ Ý:

1) Lệ phí mức khẩn cấp cộng thêm 1 triệu đồng.

2) Lệ phí lấy mẫu ngoài giờ hoặc lấy mẫu ngoài trung tâm: 50.000đ / 1 ca