Lệ phí tự nguyện

  27/11/2018

LỆ PHÍ LÀM TỰ NGUYỆN

 Đơn vị: triệu đồng

Xác định huyết thống

Thời gian

2 người

Thêm 1 người

 

Bố / mẹ - Con

 

3 ngày

3,0

1,5

2 ngày

4,0

1,5

8h

5,5

2,0

6h

6,2

2,5

4h

7,0

2,5

Anh - em trai

Ông nội - cháu trai

Chị - em gái

Bà nội - cháu gái

v.v...

3 ngày

5,0

2,0

2 ngày

6,0

2,0

8h

8,0

3,0

6h

9,0

3,0

 

CHÚ Ý:

1) Lệ phí trên áp dụng cho mẫu máu.

2) Mẫu móng tay cần thêm 3h và 0,5 triệu / 1 người.

3) Mẫu gốc tóctế bào sau má và cuống rốn cần thêm 1h và 0,2 triệu / 1 người.

4) Lệ phí mức khẩn cấp cộng thêm 1 triệu đồng.

5) Lấy mẫu ngoài giờ hoặc ngoài trung tâm thêm 50.000đ / 1 ca.

 

Lượt truy cập
  • 1
  • 1035
  • 2,421,340