Máy PCR đầu tiên

  28/11/2016

Chiếc máy PCR đầu tiên của Việt Nam do GS. Lương mua tại Moscơva trên đường trở về nước từ Hội nghị Di truyền học thứ XVI ở Toronto, Canada (tháng 9/1988)

 

 

Lượt truy cập
  • 3
  • 966
  • 2,421,271