CGAT Vietnam

Người sáng lập
GS. TS Lê Đình Lương

Xem thêm

GS. TS Lê Đình Lương

Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô (1966)
Tiến sĩ: Đại học Tổng hợp Leningrad, LX (1977)
Phó Giáo sư: 1984
Giáo sư: 1992
Phó Chủ tịch Hội các ngành Sinh học VN từ 2008
Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam từ 2013
Tổng Biên tập tạp chí "Di truyền học & Ứng dụng"
Ủy viên, Liên đoàn Di truyền học quốc tế
Ủy viên Hội di truyền học Hoa Kỳ
Ủy viên các Hội đồng khoa học Sinh học của: Đại học quốc gia Hà Nội, Trường đại học KHTN và Viện VSV và CNSH

Các hoạt động khoa học

Chủ nhiệm bộ môn Di truyền học, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1977-1998).

Chủ trì Dự án hợp tác quốc tế với các đại học Hà Lan (1978-1987).

Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội (1996-2000).

Ủy viên Hội đồng tư vấn quốc tế, Hội nghị Quốc tế lần thứ XVIII về Di truyền học, Bắc Kinh 8/1998.

Phó chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội (2003-2005).

Ủy viên, Ủy ban Đạo đức sinh học quốc tế IBC, UNESCO (2003-2005).

Thành viên Dự án ASEAN-EU-LEMLIFE (2004-2005).

Quá trình đào tạo

1961-1966: Học Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô – Chuyên ngành: Di truyền học.
1974-1977: Nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô – Chuyên ngành: Di truyền học vi sinh vật.
1978-1985: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Đại học quốc gia Leiden, Hà Lan – Chuyên ngành: Di truyền phân tử

Giáo trình giảng dạy chính

Cơ sở di truyền học
Di truyền vi sinh vật
Di truyền phân tử

Lĩnh vực nghiên cứu chính

Di truyền nấm men (1966-1995)
Di truyền phân tử (1988 – nay)

Tài liệu xuất bản

Công bố 140 tài liệu khoa học bằng tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh. Trong đó 70 bài báo, 30 cuốn sách chuyên ngành, báo cáo tại nhiều Hội nghị khoa học quốc tế (Leningrad 1975, Minsk 1975, Vilnius 1976, Leningrad 1977, Moscow 1978, New Delhi 1983, Toronto 1988, Taejon 1992, Seoul 1992, Bangkok 1994, Montreal 1997, Beijing 1998, Manila 2002, Kyoto 2003, Chungbuk 2003, Seoul 2003, Bangkok 2004, Bilbao 2004, Warsaw 2004, Bangkok 2005, Tokyo 2005, Seoul 2006, Hangzhou 2006, Bangkok 2007, Orlando 2012).