Như chưa hề có cuộc chia ly - Gala 2014. Phút giây này, có ai ngờ chợt đến !

16:23 - 23/09/2016