Tài khoản của trung tâm

08:50 - 12/12/2018

QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHUYỂN TIỀN VÀO 1 TRONG 3 TÀI KHOẢN SAU

 

1) Số TK: 2151 0000 728 510, NH BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy,
chủ TK: TT Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền.

 

2) Số TK: 2151 0000 447 666, NH BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy,
Chủ TK: GĐ. Nguyễn Thị Nga.

 

3) Số TK: 0491 0017 65340, NH VIETCOMBANK, Chi nhánh Thăng Long,
Chủ TK: GĐ. Nguyễn Thị Nga.