Tài khoản của trung tâm

08:50 - 12/12/2018

Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC
Tư vấn Di truyền
Lệ phí bệnh di truyền
Xác định quan hệ huyết thống
Lệ phí

TÀI KHOẢN CỦA TRUNG TÂM CGAT

1) Số TK: 2151 0000 728 510, NH BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy,
chủ TK: TT Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền.

 

2) Số TK: 2151 0000 447 666, NH BIDV, Chi nhánh Cầu Giấy,
Chủ TK: GĐ. Nguyễn Thị Nga.

 

3) Số TK: 0491 0017 65340, NH VIETCOMBANK, Chi nhánh Thăng Long,
Chủ TK: GĐ. Nguyễn Thị Nga.