Thủ tục xét nghiệm ADN

  20/09/2016

THỦ TỤC XÉT NGHIỆM ADN

Thủ tục xét nghiệm thuận tiện, đơn giản nhanh chóng (15 phút)

Trường hợp khách trực tiếp đến Trung tâm 

♦  Khách ký vào phiếu yêu cầu xét nghiệm.

♦  Trung tâm lấy mẫu hoặc nhận mẫu từ khách.

♦  Khách thanh toán và nhận biên lai kiêm giấy hẹn lấy kết quả.

Trường hợp khách gửi mẫu bằng chuyển phát nhanh    Xem chỉ dẫn

Trường hợp làm thủ tục hành chính    Xem chỉ dẫn

Lượt truy cập
  • 6
  • 919
  • 1,849,170