Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC

15:49 - 20/07/2020

Tư vấn Di truyền
Lệ phí bệnh di truyền
Xác định quan hệ huyết thống
Tài khoản của trung tâm
Lệ phí

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH DI TRUYỀN - TRUNG TÂM CGGC