Tư vấn Di truyền

09:49 - 18/11/2019

 

Tư vấn Di truyền bởi các giáo sư và tiến sỹ chuyên ngành Di truyền học:

- GS.TS. Lê Đình Lương

- Tiến sỹ Dương Quốc Chính

 - Tiến sỹ Phạm Thu Hằng

Danh sách các bệnh di truyền được tư vấn

Phòng thí nghiệm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC