Tư vấn Di truyền

09:49 - 18/11/2019

Tư vấn các bệnh liên quan đến di truyền

Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC
Lệ phí bệnh di truyền
Xác định quan hệ huyết thống
Tài khoản của trung tâm
Lệ phí

Tư vấn Di truyền bởi các giáo sư và tiến sỹ chuyên ngành Di truyền học:

- GS.TS. Lê Đình Lương

- Tiến sỹ Dương Quốc Chính

 - Tiến sỹ Phạm Thu Hằng

Danh sách các bệnh di truyền được tư vấn

Phòng thí nghiệm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC