Ra đời đầu tiên

10:03 - 20/09/2016

Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ Di truyền - CGAT (Center for GeneticAnalysis and Technology) đã chính thức đi vào hoạt động. Mặc dù trước đó hơn 10 năm (máy PCR đầu tiên) một nhóm nghiên cứu của Đại học tổng hợp Hà Nội do GSTS Lê Đình Lương đứng đầu

Bằng khen và thư cảm ơn
Các Bằng khen từ thủ tướng và bộ khoa học
Các khác biệt của trung tâm
CGAT trên truyền thông
Những kỷ niệm và tâm sự

 Theo quyết định số 996/QĐ-LHH ngày 15/11/2004 của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam, Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ Di truyền CGAT (Center for Genetic Analysis and Technologies) đã chính thức đi vào hoạt động. 

Mặc dù trước đó hơn 10 năm (máy PCR đầu tiên) một nhóm nghiên cứu của Đại học tổng hợp Hà Nội do GS.TS. Lê Đình Lương đứng đầu đã tiến hành nghiên cứu và ứng dụng không chính thức công nghệ giám định ADN cho những người tình nguyện.

Hơn 5 năm sau đó các đơn vị xét nghiệm ADN khác trong toàn quốc mới lần lượt xuất hiện và hết sức đa dạng về nhiều mặt, nhưng có một đặc điểm chung là phần lớn những người đứng đầu và kỹ thuật viên là do GS. Lương và cộng sự trực tiếp đào tạo cả về lý thuyết và thực hành.