Hội nghị tổng kết

  27/09/2017

Hội nghị tổng kết chương trình tăng cường năng lực cho các nhà khoa học giám định tại Việt Nam do ICITAP và USAID tổ chức

Hội thảo Tuy Hòa

  19/07/2017

Hội thảo "Cập nhật tình hình ứng dụng công nghệ và sản phẩm Biến đổi gen" ở Tuy Hòa, Phú Yên ngày 17/ 07/ 2017

Lượt truy cập
  • 3
  • 966
  • 2,847,239