Lệ phí

  27/11/2018

LỆ PHÍ XÁC ĐỊNH HUYẾT THỐNG

(ÁP DỤNG CHO KHÁCH XÉT NGHIỆM LẦN ĐẦU,
TỪ LẦN XÉT NGHIỆM THỨ 2 KHÁCH ĐƯỢC GIẢM 10%)

 

Lệ phí tùy thuộc thời gian, loại mẫu và quan hệ cần xác định.

♦  Làm tự nguyện từ 1,5 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Làm thủ tục hành chính từ 2 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Làm thẻ ADN từ 2 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Giám định ADN ti thể từ 3 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Xác định bệnh di truyền từ 3 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Tài khoản của Trung tâm CGAT: Xem

 

Lượt truy cập
  • 1
  • 1005
  • 2,421,310