Lệ phí

15:25 - 27/11/2018

Trung tâm chẩn đoán bệnh di truyền - CGGC
Tư vấn Di truyền
Lệ phí bệnh di truyền
Xác định quan hệ huyết thống
Tài khoản của trung tâm

LỆ PHÍ XÁC ĐỊNH HUYẾT THỐNG

(ÁP DỤNG CHO KHÁCH XÉT NGHIỆM LẦN ĐẦU,
TỪ LẦN XÉT NGHIỆM THỨ 2 KHÁCH ĐƯỢC GIẢM 10%)

Nếu bạn khó khăn xin hãy gọi số 0907 737 678 để được giảm phí xét nghiệm.

 

 

Lệ phí tùy thuộc thời gian, loại mẫu và quan hệ cần xác định.

♦  Làm tự nguyện từ 1,5 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Làm thủ tục hành chính từ 2 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Làm thẻ ADN từ 2 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Giám định ADN ti thể từ 3 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Xác định bệnh di truyền từ 3 triệu / mẫu. Xem thêm

♦  Tài khoản của Trung tâm CGAT: Xem