Lectures

  21/09/2016

 BÀI GIẢNG

 Download
 Đào tạo kỹ thuật di truyền
 Tọa đàm "Đạo đức sinh học"
 Công Nghệ Gen và Công nghệ thông tin
 Thao tác Gen & Vấn đề đạo đức sinh học
 Công nghệ ADN trong việc xét nghiệm huyết thống
 Nguyên lý xác định dấu vân ADN
 Nguyên lý kỹ thuật di truyền
Visited
  • 4
  • 1438
  • 2,908,597