Bài giảng

09:31 - 21/09/2016

Bài giảng của GS. Lê Đình Lương

Giáo trình
Các lớp tập huấn

 BÀI GIẢNG

 Download
 Đào tạo kỹ thuật di truyền
 Tọa đàm "Đạo đức sinh học"
 Công Nghệ Gen và Công nghệ thông tin
 Thao tác Gen & Vấn đề đạo đức sinh học
 Công nghệ ADN trong việc xét nghiệm huyết thống
 Nguyên lý xác định dấu vân ADN
 Nguyên lý kỹ thuật di truyền